Tượng phật mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm, tượng chuẩn đề nâu đen, giá bán tượng chuẩn đề, bán tượng chuẩn đề

2,350,000

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng, trọng lượng khoảng 4kg.

kích thước Cao 25cm, màu hun nâu.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

Support

Mô tả

Tượng phật mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm, tượng chuẩn đề nâu đen, giá bán tượng chuẩn đề, bán tượng chuẩn đề

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng, trọng lượng khoảng 4kg.

kích thước Cao 25cm, màu hun nâu.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề, đúc tượng đồng, nhận đúc tượng đồng

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...