Tượng phật dược sư cao 30cm bằng đồng, tượng dược sư, bán tượng dược sư, giá tượng dược sư, đúc tượng dược sư

2,150,000

Tượng phật dược sư cao 30cm bằng đồng vàng

– Chất liệu: Đồng vàng

– Kích thước: Cao 30cm

trọng lượng: khoảng 3kg

Support

Mô tả

Tượng phật dược sư cao 30cm bằng đồng, tượng dược sư, bán tượng dược sư, giá tượng dược sư, đúc tượng dược sư

Tượng phật dược sư cao 30cm bằng đồng vàng

– Chất liệu: Đồng vàng

– Kích thước: Cao 30cm

trọng lượng: khoảng 3kg

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng quan âm,.. theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida, tượng dược sư

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...