Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền, đúc tượng phật bằng đồng, nhận đúc tượng bằng đồng

65,000,000

Tượng Phật Thích Ca, Tượng Phật Đúc Đồng, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền

Mẫu tượng cao 89cm

tượng được đặp trên chất liệu đất sét theo yêu càu của khách hàng.

Chuyển chất liệu thạch cao và đúc đồng đỏ

trọng lượng ra thành phẩm đồng đỏ 150kg.

Support

Mô tả

Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền, đúc tượng phật bằng đồng, nhận đúc tượng bằng đồng

Tượng Phật Thích Ca, Tượng Phật Đúc Đồng, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền

Mẫu tượng cao 89cm

tượng được đặp trên chất liệu đất sét theo yêu càu của khách hàng.

Chuyển chất liệu thạch cao và đúc đồng đỏ

trọng lượng ra thành phẩm đồng đỏ 150kg.

langngheducdong.vn - Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Đúc Đồng, cao 89cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...