tượng phật di lạc thờ cúng và trang trí phong thủy đẹp, tượng diac gánh vàng, dilac đứng trên lưng rùa, tượng dilac 37cm

4,350,000

TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc đứng trên lưng rùa

Kích thước: cao 37cm ngang 34cm, sâu 18cm

trọng lượng khoảng 5kg.

Support

Mô tả

tượng phật di lạc thờ cúng và trang trí phong thủy đẹp, tượng diac gánh vàng, dilac đứng trên lưng rùa, tượng dilac 37cm

Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc đứng trên lưng rùa

Kích thước: cao 37cm ngang 34cm, sâu 18cm

trọng lượng khoảng 5kg.

tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng liền khối.

langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...