Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm, giá bán tượng phật, bán tượng phật, Di lặc Thiềm Thừ, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

800,000

Tượng Phật Di Lạc Kéo tiền, Di lặc Thiềm Thừ,  Tượng Phật Di Lạc, Phật Di Lặc, tượng thờ cúng, tượng phật, di lặc

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

Màu sắc : Giả cổ vàng, đỏ

Kích thước: Dài 20cm

Support

Mô tả

Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm, giá bán tượng phật, bán tượng phật, Di lặc Thiềm Thừ, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Tượng Phật Di Lạc Kéo tiền, Di lặc Thiềm Thừ,  Tượng Phật Di Lạc, Phật Di Lặc, tượng thờ cúng, tượng phật, di lặc

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

Màu sắc : Giả cổ vàng, đỏ

Kích thước: Dài 20cm

langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, phật di lạc dài 20cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...