Tượng phật di lặc dáng ngồi, đồng đỏ khảm ngũ sắc cao cấp, tượng dilac, tượng đồng di lặc, bán tượng dilac, giá tượng di lặc, đúc tượng dilac bằng đồng

42,000,000

tượng di lặc, đúc tượng dilac bằng đồng
Tượng dilac bằng đồng đỏ khảm vàng bạc
Mẫu tượng ngồi tay cầm thỏi vàng
trọng lượng: khoảng 50kg
Khảm vàng 24K, bạc trắng, đúc bằng đồng đỏ thủ công mỹ nghệ truyền thống
Nhận đúc tượng dilac theo yêu ầu của khách hàng
Support

Mô tả

Tượng phật di lặc dáng ngồi, đồng đỏ khảm ngũ sắc cao cấp, tượng dilac, tượng đồng di lặc, bán tượng dilac, giá tượng di lặc, đúc tượng dilac bằng đồng
Tượng dilac bằng đồng đỏ khảm vàng bạc
Mẫu tượng ngồi tay cầm thỏi vàng
trọng lượng: khoảng 50kg
Khảm vàng 24K, bạc trắng, đúc bằng đồng đỏ thủ công mỹ nghệ truyền thống
Nhận đúc tượng dilac theo yêu ầu của khách hàng
langngheducdong.vn - tượng dilac bằng đồng khảm ngũ sắc
langngheducdong.vn – tượng dilac bằng đồng khảm ngũ sắc
langngheducdong.vn - tượng dilac bằng đồng khảm ngũ sắc
langngheducdong.vn – tượng dilac bằng đồng khảm ngũ sắc
langngheducdong.vn - tượng dilac bằng đồng khảm ngũ sắc
langngheducdong.vn – tượng dilac bằng đồng khảm ngũ sắc

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...