Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm, phật chuẩn đề, giá tượng phật bằng đồng, bán tượng phật bằng đồng, giá bán tượng chuẩn đề

2,350,000

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát, tượng bằng đồng

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Kích thước: Rộng 23cm; Cao 25cm Màu nâu đen giả cổ

Support

Mô tả

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm, phật chuẩn đề, giá tượng phật bằng đồng, bán tượng phật bằng đồng, giá bán tượng chuẩn đề

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát, tượng bằng đồng

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Kích thước: Rộng 23cm; Cao 25cm Màu nâu đen giả cổ

langngheducdong.vn - Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm
langngheducdong.vn - Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm
langngheducdong.vn - Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...