Tượng Phật bốn mặt Tây tạng cao 23cm, tượng phật giả cổ, tượng phật bằng đồng, tượng phật

1,250,000

tượng quan âm bồ tát mật tông tây tạng 23cm.

Tượng đồng thờ cúng giả cổ, tượng thờ dành cho phái Mật Tông Tây Tạng.

Kích thước: cao 23cm, rộng 12cm.

Support

Mô tả

Tượng Phật bốn mặt Tây tạng cao 23cm, tượng phật giả cổ, tượng phật bằng đồng, tượng phật

tượng quan âm bồ tát mật tông tây tạng 23cm.

Tượng đồng thờ cúng giả cổ, tượng thờ dành cho phái Mật Tông Tây Tạng.

Kích thước: cao 23cm, rộng 12cm.

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng thờ cúng, tượng phật giả cổ

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...