Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm, phật bà thiên thủ thiên nhãn, giá tượng thiên thủ thiên nhãn, bán tượng thiên thủ thiên nhãn

2,150,000

Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Tượng đồng phật bà nghìn mắt nghìn tay, Phật Bà thiên thủ thiên nhãn, Phật bà ngồi tọa đài sen, thiền định
Chất liệu: đồng vàng, hun giả cổ nâu đen
Kích thước:  cao 25cm

Quy cách: Đúc thủ công, màu giả cổ , màu hun đen, công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng liền khối.

trọng lượng tượng khoảng 3kg

Support

Mô tả

Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm, phật bà thiên thủ thiên nhãn, giá tượng thiên thủ thiên nhãn, bán tượng thiên thủ thiên nhãn

Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Tượng đồng phật bà nghìn mắt nghìn tay, Phật Bà thiên thủ thiên nhãn, Phật bà ngồi tọa đài sen, thiền định
Chất liệu: đồng vàng, hun giả cổ nâu đen
Kích thước:  cao 25cm

Quy cách: Đúc thủ công, màu giả cổ , màu hun đen, công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng liền khối.

trọng lượng tượng khoảng 3kg

langngheducdong.vn - Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn - Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm
langngheducdong.vn – Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, mẫu tượng cao 25cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...