Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh, tượng đồng, tượng bằng đồng, giá bán tượng đồng, bán tượng đồng

1,150,000

Hình tượng trái đào ông thọ cưỡi chim hạc là một biểu tượng số 1 cho sự trường thọ, thanh tịnh và sức khỏe dồi dào.

KT: cao 16cm
Chất liệu: Đồng  vàng đúc liền khối công nghệ mẫu sáp khuôn vỏ mỏng

Support

Mô tả

Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh, tượng đồng, tượng bằng đồng, giá bán tượng đồng, bán tượng đồng

Hình tượng trái đào ông thọ cưỡi chim hạc là một biểu tượng số 1 cho sự trường thọ, thanh tịnh và sức khỏe dồi dào.

KT: cao 16cm
Chất liệu: Đồng  vàng đúc liền khối công nghệ mẫu sáp khuôn vỏ mỏng

langngheducdong.vn - Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn – Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn - Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn – Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn - Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn – Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn - Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh
langngheducdong.vn – Tượng ông thọ ngồi trái đào có chim hạc bay quanh

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...