Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy, giá tượng khổng minh, bán tượng khổng minh

3,600,000

Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: Đồng vàng, Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối hun nâu

Kích thước: Cao 50cm, trọng lượng khoảng 5kg.

Support

Mô tả

Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: Đồng vàng, Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối hun nâu

Kích thước: Cao 50cm, trọng lượng khoảng 5kg.

Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn - Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn - Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn - Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – Nhận đúc tượng khổng minh, tượng quan công, tượng phong thủy theo yêu cầu của khách hàng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...