Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng, giá tượng khổng minh, bán tượng khổng minh, tượng đồng khổng minh

3,650,000

Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Kích thước: Cao 50cm.

trọng lượng khoảng 6kg.

Nhận đúc tượng đồng, đúc đồ phong thủy, vật phẩm phong thủy, đúc tượng khổng minh theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng, giá tượng khổng minh, bán tượng khổng minh, tượng đồng khổng minh

Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Kích thước: Cao 50cm.

trọng lượng khoảng 6kg.

Nhận đúc tượng đồng, đúc đồ phong thủy, vật phẩm phong thủy, đúc tượng khổng minh theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn – Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn - Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn – Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn - Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn – Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn - Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng
langngheducdong.vn – Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...