Tượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy, bán tượng khổng minh, giá bán tượng khổng minh, tượng đồng khổng minh

1,280,000

Tượng Khổng Minh cao 25cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: Đồng vàng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Trọng lượng khoảng 2kg. tượng đúc bằng đồng vàng hun màu nâu đen

Kích thước: Cao 25cm

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng khổng minh, tượng quan công theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy, bán tượng khổng minh, giá bán tượng khổng minh, tượng đồng khổng minh

Tượng Khổng Minh cao 25cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: Đồng vàng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Trọng lượng khoảng 2kg. tượng đúc bằng đồng vàng hun màu nâu đen

Kích thước: Cao 25cm

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng khổng minh, tượng quan công theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn – ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn - ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn – ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn - ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn – ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn - ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy
langngheducdong.vn – ượng Khổng Minh cao 25cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...