Tượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không, bộ tượng 4 khỉ, giá tượng khỉ bằng đồng, bán tượng khỉ bằng đồng, giá bán tượng khỉ đồng

1,800,000

Bộ tượng khỉ hầu bằng đồng gồm 4 bức: Tượng không nhìn, Tượng không nghe, Tượng không nói, tượng không nghĩ. Thể hiện cảnh giới tối cao của thiền định.

  • Kích thước: Cao 15cm
  • Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng
  • trọng lượng khoảng 4.5kg/1 bộ

Nhận đúc tượng đồng, đúc đồ phong thủy bằng đồng theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không, bộ tượng 4 khỉ, giá tượng khỉ bằng đồng, bán tượng khỉ bằng đồng, giá bán tượng khỉ đồng

Bộ tượng khỉ hầu bằng đồng gồm 4 bức: Tượng không nhìn, Tượng không nghe, Tượng không nói, tượng không nghĩ. Thể hiện cảnh giới tối cao của thiền định.

  • Kích thước: Cao 15cm
  • Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng
  • trọng lượng khoảng 4.5kg/1 bộ

Nhận đúc tượng đồng, đúc đồ phong thủy bằng đồng theo yêu cầu của khách hàng

langngheucdong.vn - ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn – ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn - ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn – ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn - ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn – ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn - ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn – ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn - ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không
langngheucdong.vn – ượng khỉ đồng, tượng tứ đại giai không

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...