Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng, giá bán tượng hoàng thần tài, bán tượng hoàng thần tài

1,600,000

Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, tượng thần tài thờ cúng Mật tông tây tạng.

Chất liệu: Đồng vàng khuôn mẫu chảy

Kích thước: Cao 30cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Support

Mô tả

Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng, giá bán tượng hoàng thần tài, bán tượng hoàng thần tài

Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, tượng thần tài thờ cúng Mật tông tây tạng.

Chất liệu: Đồng vàng khuôn mẫu chảy

Kích thước: Cao 30cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

langngheducdong.vn - Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn - Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn - Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn - Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng hoàng thần tài mật tông cao 30cm, hoàng thần tài bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...