tượng hoa đài tam tôn đồng vàng 25cm, bán tượng hoa đài tam tôn, giá tượng hoa đài tam tôn, mẫu tượng hoa đài tam tôn

1,050,000

Hoa đài tam tôn Tượng thích ca – tượng quan âm – tượng địa tạng

Kích thước: cao 25cm.

Chất liệu: tượng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

trọng lượng: khoảng 1.5kg.

Support

Mô tả

tượng hoa đài tam tôn đồng vàng 25cm, bán tượng hoa đài tam tôn, giá tượng hoa đài tam tôn, mẫu tượng hoa đài tam tôn

Hoa đài tam tôn Tượng thích ca – tượng quan âm – tượng địa tạng

Kích thước: cao 25cm.

Chất liệu: tượng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

trọng lượng: khoảng 1.5kg.

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...