Tượng heo đồng, heo phong thủy bằng đồng, vật phẩm phong thủy, bán tượng heo đồng, giá tượng heo đồng

1,250,000

vật phẩm phong thủy, bán tượng heo đồng, giá tượng heo đồng

Kích thước: Cao 20cm, rộng 9cm, dài 17cm, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Trọng lượng khoảng 1.5kg

Chất liệu: đồng vàng.

Support

Mô tả

Tượng heo đồng, heo phong thủy bằng đồng, vật phẩm phong thủy, bán tượng heo đồng, giá tượng heo đồng

Kích thước: Cao 20cm, rộng 9cm, dài 17cm, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Trọng lượng khoảng 1.5kg

Chất liệu: đồng vàng.

phong thủy cho năm mới kỷ hợi 2019

langngheducdong.vn - tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn – tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn - tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn – tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn - tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn – tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn - tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng
langngheducdong.vn – tượng phong thủy, tượng bằng đồng, tượng heo đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...