Tượng hải thượng lãn ông, tượng danh y, tượng thần y bằng đồng, đúc tượng thần y, tạc tượng thần y, tượng thần y cao 35cm, nhận đúc tượng đồng

10,000,000

tượng đồng thần y Hải thượng lan ông

Kích thước: cao 35cm

Trọng Lượng: 12kg

Support

Mô tả

Tượng hải thượng lãn ông, tượng danh y, tượng thần y bằng đồng, đúc tượng thần y, tạc tượng thần y, tượng thần y cao 35cm, nhận đúc tượng đồng

langngheducdong.vn - Tượng hải thượng lãn ông, tượng danh y, tượng thần y bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng hải thượng lãn ông, tượng danh y, tượng thần y bằng đồng
langngheducdong.vn - Tượng hải thượng lãn ông, tượng danh y, tượng thần y bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng hải thượng lãn ông, tượng danh y, tượng thần y bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...