Tượng gà đồng 30cm đứng tiền và hoa hồng, tượng gà bằng đồng, bán tượng gà đồng, giá tượng gà bằng đồng

1,450,000

Gà Hoa hồng 30cm

Trọng lượng khoảng 2kg

Đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Nhận đúc đồ phong thủy theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng gà đồng 30cm đứng tiền và hoa hồng, tượng gà bằng đồng, bán tượng gà đồng, giá tượng gà bằng đồng

Gà Hoa hồng 30cm

Trọng lượng khoảng 2kg

Đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Nhận đúc đồ phong thủy theo yêu cầu của khách hàng

Đồ phong thủy, đồ thờ cúng, đồ đồng trang trí,..

langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm
langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ phong thủy, gà bằng đồng, gà hoa hồng 30cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...