Tượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria. tượng thiên chúa, tượng đồng thiên chúa, bán tượng thiên chúa

2,100,000

Tượng đức mẹ Maria bồng con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

Kích thước: Cao 24cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối đánh bóng phủ 2K bảo vệ.

Mẫu tượng loại nhỏ thích hợp trang trí tủ kệ, tượng toàn thân đức mệ bồng con.

Support

Mô tả

Tượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria. tượng thiên chúa, tượng đồng thiên chúa, bán tượng thiên chúa

Tượng đức mẹ Maria bồng con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

Kích thước: Cao 24cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối đánh bóng phủ 2K bảo vệ.

Mẫu tượng loại nhỏ thích hợp trang trí tủ kệ, tượng toàn thân đức mệ bồng con.langngheducdong.vn - tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đức mẹ maria, tượng đức mẹ bồng con, tượng thiên chúa, tượng trang trí bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...