Tượng đồng trần hưng đạo, tượng cao 50cm, mẫu tượng trần hưng đạo, giá tượng trần hưng đạo, bán tượng đức thánh trần

4,250,000

tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng cao 50cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Chất liệu: Đồng vàng hun nâu.

Kích thước: Cao 50cm mẫu chuẩn

trọng lượng đồng khoảng 7kg

Support

Mô tả

Tượng đồng trần hưng đạo, tượng cao 50cm, mẫu tượng trần hưng đạo, giá tượng trần hưng đạo, bán tượng đức thánh trần

tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng cao 50cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Chất liệu: Đồng vàng hun nâu.

Kích thước: Cao 50cm mẫu chuẩn

trọng lượng đồng khoảng 7kg

langngheducdong.vn - tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn – tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn - tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn – tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn - tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn – tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn - tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm
langngheducdong.vn – tượng trần hưng đạo bằng đồng vàng, mẫu tượng trần hưng đạo 50cm

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...