Tượng đồng Quan công cưỡi rồng, Quan vân trường cao 23cm, tượng đồng quan công, bán tượng quan công, giá tượng quan công

1,650,000

Tượng Quan Vũ, Quan Vân Trường cao 23cm, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy bằng đồng:

Kích thước : cao 23cm, tượng đúc liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng.

trọng lượng khoảng 2kg.

Chất liệu: đồng vàng.

Support

Mô tả

Tượng đồng Quan công cưỡi rồng, Quan vân trường cao 23cm, tượng đồng quan công, bán tượng quan công, giá tượng quan công

Tượng đồng Quan Công cưỡi rồng, Tượng Quan Vũ, Quan Vân Trường cao 23cm, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy bằng đồng:

Kích thước : cao 23cm, tượng đúc liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng.

trọng lượng khoảng 2kg.

Chất liệu: đồng vàng.

tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy - langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy – langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy - langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy – langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy - langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy – langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy - langngheducdong.vn
tượng quan công, tượng phong thủy, tượng trấn trạch, vật phẩm phong thủy – langngheducdong.vn

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...