Tượng đồng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cao 45cm đồng hun, giá tượng phật quan âm, bán tượng quan âm

4,600,000

Tượng Phật bà ngồi đài sen, Phật bà ngồi thiền, qun âm bồ tát.

Kích thước: Cao 45cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.
Chất liệu: Đồng vàng hun, trọng lượng khoảng 10kg.

Support

Mô tả

Tượng đồng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cao 45cm đồng hun, giá tượng phật quan âm, bán tượng quan âm

Tượng Phật Quan âm, Tượng Phật bà ngồi đài sen, Phật bà ngồi thiền, qun âm bồ tát.

Kích thước: Cao 45cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.
Chất liệu: Đồng vàng hun, trọng lượng khoảng 10kg.
Quy cách: Đúc thủ công, màu giả cổ , màu hun đen, màu đồng đỏ mắt cua

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật, tượng quan âm, chuyên đúc tượng đồng, tượng phật bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...