Tượng đồng Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm, mẫu tượng khổng minh cầm quạt, giá tượng khổng minh, bán tượng khổng minh

1,280,000

Tượng đồng Khổng Minh – Gia Cát Lượng được đúc từ đồng đỏ nguyên chất

Kích thước: Cao 25cm đúc đồng vàng liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

Trọng lượng tượng khoảng 1.5kg.

mẫu khổng minh màu vàng.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng quan công, đúc tượng khổng minh theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng đồng Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm, mẫu tượng khổng minh cầm quạt, giá tượng khổng minh, bán tượng khổng minh

Tượng đồng Khổng Minh – Gia Cát Lượng được đúc từ đồng đỏ nguyên chất

Kích thước: Cao 25cm đúc đồng vàng liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

Trọng lượng tượng khoảng 1.5kg.

mẫu khổng minh màu vàng.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng quan công, đúc tượng khổng minh theo yêu cầu của khách hàng

Gia Cát Lượng (tiếng Hán: 诸葛亮; bính âm: Zhū ge Liàng) (181-234) là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả, kỹ sư lỗi lạc. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy ). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món bánh bao. Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

langngheducdong.vn - Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn – Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn - Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn – Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn - Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn – Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn - Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm
langngheducdong.vn – Khổng Minh Gia Cát Lượng, tượng đồng phong thủy 25cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...