Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm, giá tượng địa tạng bồ tát, bán tượng địa tạng bồ tát, tượng địa tạng bằng đồng, tượng đồng địa tạng bồ tát 50cm

4,650,000

Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm,tượng thờ cúng bằng đồng dùng trong gia đình và đền chùa

Kích thước: cao tổng thể 50cm

Chất liệu: Đúc đồng vàng đúc nguyên khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Trọng lượng khoảng 5kg.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng thờ cúng bằng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm, giá tượng địa tạng bồ tát, bán tượng địa tạng bồ tát, tượng địa tạng bằng đồng, tượng đồng địa tạng bồ tát 50cm

Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm,tượng thờ cúng bằng đồng dùng trong gia đình và đền chùa

Kích thước: cao tổng thể 50cm

Chất liệu: Đúc đồng vàng đúc nguyên khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Trọng lượng khoảng 5kg.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng thờ cúng bằng đồng, đúc tượng đồng theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn – Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn - Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn – Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn - Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn – Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn - Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm
langngheducdong.vn – Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...