Tượng địa tạng bồ tát cao 40cm, tượng địa tạng bằng đồng, mẫu tượng địa tạng, bán tượng địa tạng, giá tượng địa tạng

3,500,000

Địa tạng Bồ Tát, Địa tạng Vương Bồ Tát, Đức ngài Địa Tạng, cách thờ cúng

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: C40cm mẫu tượng đứng.

trọng lượng khoảng 4.5kg

Support

Mô tả

Tượng địa tạng bồ tát cao 40cm, tượng địa tạng bằng đồng, mẫu tượng địa tạng, bán tượng địa tạng, giá tượng địa tạng

Địa tạng Bồ Tát, Địa tạng Vương Bồ Tát, Đức ngài Địa Tạng, cách thờ cúng

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: C40cm mẫu tượng đứng.

trọng lượng khoảng 4.5kg

Địa Tạng  là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông. Địa Tạng Bồ-tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ-tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Địa Tạng thường được mô tả là một tỉ-khâu trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm.

langngheducdong.vn - tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn – tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn - tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn – tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn - tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn – tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn - tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm
langngheducdong.vn – tượng đồng địa tạng, mẫu địa tạng đứng bằng đồng 40cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...