Tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm đồng giả cổ, tượng đồng đạt ma, bán tượng đạt ma, giá tượng đạt ma sư tổi

920,000

Tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm đồng giả cổ. Tượng dành cho phái Thiền tông.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối, màu sắc giả cổ.

Kích thước: Cao 20cm, rộng 20cm.

trọng lượng khoảng 1.5kg.

Support

Mô tả

Tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm đồng giả cổ, tượng đồng đạt ma, bán tượng đạt ma, giá tượng đạt ma sư tổi

Tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm đồng giả cổ. Tượng dành cho phái Thiền tông.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối, màu sắc giả cổ.

Kích thước: Cao 20cm, rộng 20cm.

trọng lượng khoảng 1.5kg.

langngheducdong.vn - tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma giả cổ, tượng đồng đạt ma sư tổ
langngheducdong.vn – tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma giả cổ, tượng đồng đạt ma sư tổ
langngheducdong.vn - tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma giả cổ, tượng đồng đạt ma sư tổ
langngheducdong.vn – tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma giả cổ, tượng đồng đạt ma sư tổ
langngheducdong.vn - tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma giả cổ, tượng đồng đạt ma sư tổ
langngheducdong.vn – tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma giả cổ, tượng đồng đạt ma sư tổ

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...