Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng, giá tượng dạt ma sư tổ, bán tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma bằng đồng, tượng đồng

880,000

Đạt ma sư tổ bằng đồng vàng:

Kích thước cao 25cm, chất liệu: Đồng vàng đúc liền khối

tượng thờ bằng đồng,tượng đạt ma,tượng đạt ma ngồi thiền,tượng thờ cúng,tượng phật

– Tượng Đạt Ma sư tổ đồng vàng mẫu tượng đứng

Support

Mô tả

Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng, giá tượng dạt ma sư tổ, bán tượng đạt ma sư tổ, tượng đạt ma bằng đồng, tượng đồng

Đạt ma sư tổ bằng đồng vàng:

Kích thước cao 25cm, chất liệu: Đồng vàng đúc liền khối

tượng thờ bằng đồng,tượng đạt ma,tượng đạt ma ngồi thiền,tượng thờ cúng,tượng phật

– Tượng Đạt Ma sư tổ đồng vàng mẫu tượng đứng

langngheducdong.vn - Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng
langngheducdong.vn - Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng
langngheducdong.vn - Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng
langngheducdong.vn – Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...