Tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm, tượng chó bằng đồng, bán tượng chó bằng đồng, giá tượng chó bằng đồng

860,000

Tượng chó đồng ngồi tiền vàng cao 20cm ngang 16cm rộng 7cm.

tượng bằng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng, trọng lượng khoàng 1kg.

Chất liệu: đồng.

Support

Mô tả

Tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm, tượng chó bằng đồng, bán tượng chó bằng đồng, giá tượng chó bằng đồng

Tượng chó đồng ngồi tiền vàng cao 20cm ngang 16cm rộng 7cm.

tượng bằng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng, trọng lượng khoàng 1kg.

Chất liệu: đồng.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phong thủy bằng đồng, đồ phong thủy, đồ trang trí, hàng đặt.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy bằng đồng, tượng trang trí bằng đồng, đúc tượng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...