Thuyền buồm bằng đồng,Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm, giá bán thuyền rồng, bán thuyền rồng, giá đúc thuyền bằng đồng

1,450,000

Thuyền buồm, thuyền bằng đồng,thuyền đồng phong thủy, bán thuyền buồm, đúc thuyền đồng,Thuyền vàng, thuyền chở tiền, thuyền tiền, thuyền phong thủy, thuyền buồm xuôi gió, nhất định 

Kích thước:  cao 30cm trọng lượng khoảng 3.5kg

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Support

Mô tả

Thuyền buồm bằng đồng,Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm, giá bán thuyền rồng, bán thuyền rồng, giá đúc thuyền bằng đồng

Thuyền buồm, thuyền bằng đồng,thuyền đồng phong thủy, bán thuyền buồm, đúc thuyền đồng,Thuyền vàng, thuyền chở tiền, thuyền tiền, thuyền phong thủy, thuyền buồm xuôi gió, nhất định 

Kích thước:  cao 30cm trọng lượng khoảng 3.5kg

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

langngheducdong.vn - Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn – Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn - Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn – Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn - Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn – Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn - Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm
langngheducdong.vn – Thuyền vàng chở tiền phong thủy, thuyền rồng cao 30cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...