Tam mã, tượng 3 ngựa bằng đồng, tượng ngựa đồng, bộ tam mã, tượng đồng, tượng phong thủy

980,000

Bộ tượng tam mã bằng đồng vàng cao 16cm

Tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng liền khối

Kích thước: cao 16cm, ngang 20cm, rộng 7cm

trọng lượng: khoảng 1.5kg

Support

Mô tả

Tam mã, tượng 3 ngựa bằng đồng, tượng ngựa đồng, bộ tam mã, tượng đồng, tượng phong thủy

Bộ tượng tam mã bằng đồng vàng cao 16cm

Tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng liền khối

Kích thước: cao 16cm, ngang 20cm, rộng 7cm

trọng lượng: khoảng 1.5kg

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa đồng, mẫu tam mã bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...