sản xuất hạc đồng, Hạc thờ cúng tiến, hạc đồng thờ cúng mỹ nghệ, giá đôi hạc đồng, bán đôi hạc đồng, hạc đồng đỏ

38,000,000

Hạc Cúng Tiến, Công Đức, Hạc đồng thờ cúng mỹ nghệ

Chiều Cao 180cm đúc thủ công mỹ nghệ truyền thống.

hạc đúc bằng đồng đỏ, trọng lượng khoảng 160kg/ 1 đôi, mẫu hạc ngậm ngọc thân to.

Support

Mô tả

Hạc đồng, Hạc thờ, Hạc Cúng Tiến, Công Đức, Hạc đồng thờ cúng mỹ nghệ

Chiều Cao 180cm đúc thủ công mỹ nghệ truyền thống.

hạc đúc bằng đồng đỏ, trọng lượng khoảng 160kg/ 1 đôi, mẫu hạc ngậm ngọc thân to.

Nhận đúc hạc đồng, hạc cúng tiến đình chùa, hạc trưng nhà thờ theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - hạc cúng tiến đình chùa, hạc ngậm ngọc, hạc đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ
langngheducdong.vn – hạc cúng tiến đình chùa, hạc ngậm ngọc, hạc đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ
langngheducdong.vn - hạc cúng tiến đình chùa, hạc ngậm ngọc, hạc đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ
langngheducdong.vn – hạc cúng tiến đình chùa, hạc ngậm ngọc, hạc đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ
langngheducdong.vn - hạc cúng tiến đình chùa, hạc ngậm ngọc, hạc đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ
langngheducdong.vn – hạc cúng tiến đình chùa, hạc ngậm ngọc, hạc đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...