Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m, đúc mặt trống đồng, mặt trống đúc khổ lớn, mặt trống đồng

170,000,000

Mặt trống đồng DK 2m, phù điêu trống đồng trang trí hội trường phòng họp, mặt trống đồng đúc bằng đồng đỏ

Chất liệu: đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ

Trọng lượng 450kg

Sản phẩm trang trí hội trường, phòng họp

Support

Mô tả

Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m, đúc mặt trống đồng, mặt trống đúc khổ lớn, mặt trống đồng

Mặt trống đồng DK 2m, phù điêu trống đồng trang trí hội trường phòng họp, mặt trống đồng đúc bằng đồng đỏ

Chất liệu: đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ

Trọng lượng 450kg

Sản phẩm trang trí hội trường, phòng họp

langngheducdong.vn - Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m
langngheducdong.vn – Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m
langngheducdong.vn - Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m
langngheducdong.vn – Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m
langngheducdong.vn - Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m
langngheducdong.vn – Sản phẩm mặt trống đồng đỏ DK=2m

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...