Quạt đồng Long Phượng, Quạt đồng, quạt phong thủy, quạt thờ cúng,đồ thờ cúng, bán quạt đồng, giá quạt đồng, quạt long phụng

1,750,000

Quạt đồng, quạt phong thủy, quạt thờ cúng,đồ thờ cúng
Kích thước: dài 1.2m cao 67cm.

Đồng vàng dầy 0.6 ly
Chất Liệu: đồng vàng

chạm thúc nổi long phụng chầu chữ phúc

Support

Mô tả

Quạt đồng Long Phượng, Quạt đồng, quạt phong thủy, quạt thờ cúng,đồ thờ cúng
Kích thước: dài 1.2m cao 67cm.

Đồng vàng dầy 0.6 ly
Chất Liệu: đồng vàng

chạm thúc nổi long phụng chầu chữ phúc

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...