Quân đội hiệu bằng đồng treo cổng doanh trại quân đội, huy hiệu bằng đồng huy hiệu 120cm, giá huy hiệu quân đội

7,500,000

huy hiệu quân đội bằng đồng treo cổng doanh trại, doanh trại quân đội hiệu.

Kích thước: Đk 120cm

Chất liệu: Đồng vàng. thúc nổi 3D theo mẫu. đồng vàng đày 0.7ly

Qui cách: Gò chạm nổi phù điêu 3D đồng vàng nguyên tấm.

Support

Mô tả

Quân đội hiệu bằng đồng treo cổng doanh trại quân đội, huy hiệu bằng đồng huy hiệu 120cm, giá huy hiệu quân đội

quân đôi hiệu, huy hiệu quân đội bằng đồng treo cổng doanh trại, doanh trại quân đội hiệu.

Kích thước: Đk 120cm

Chất liệu: Đồng vàng. thúc nổi 3D theo mẫu.

Qui cách: Gò chạm nổi phù điêu 3D đồng vàng nguyên tấm.

Chế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt Nam, đúc và gò đồng Kích thước: theo kích thước chuẩn Chất liệu: Đồng vàng, bóng, sáng bền đẹp

langngheducdong.vn - huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn – huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn - huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn – huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn - huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn – huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn - huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng
langngheducdong.vn – huy hiệu quốc huy, logo nghành, chế thác theo yêu cầu khách hàng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...