Mặt trống đồng, mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm, giá bặt trống đồng, bán mặt trống đồng, mặt trống bằng đồng

2,500,000

Mặt trống đồng, mẫu mặt trống đồng đông sơn, mặt trống bằng đồng, phù điêu trống đồng trang trí phòng họp, phòng giám đốc

Kích thước: đường kính 80cm đồng vàng thúc nổi theo hao văn của mặt trống đồng đông sơn, đồng dầy 0.7ly

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất(đồng tấm) chạm thúc nổi thỏ công mỹ nghệ

Support

Mô tả

Mặt trống đồng, mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm, giá bặt trống đồng, bán mặt trống đồng, mặt trống bằng đồng

Mặt trống đồng, mẫu mặt trống đồng đông sơn, mặt trống bằng đồng, phù điêu trống đồng trang trí phòng họp, phòng giám đốc

Kích thước: đường kính 80cm đồng vàng thúc nổi theo hao văn của mặt trống đồng đông sơn, đồng dầy 0.7ly

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất(đồng tấm) chạm thúc nổi thỏ công mỹ nghệ

langngheducdong.vn - mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn - mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn - mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn - mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, phù điêu trống đồng DK= 80cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...