Mặt trống đồng, mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm, giá bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng, bán mặt trống đồng

3,250,000

Mặt trống đồng đỏ đường kính 80cm

Kích thước: đường kính 80cm đồng vàng thúc nổi theo hao văn của mặt trống đồng đông sơn, đồng dầy 0.7ly

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất(đồng tấm) chạm thúc nổi thỏ công mỹ nghệ

Support

Mô tả

Mặt trống đồng, mặt trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm, giá bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng, bán mặt trống đồng

Mặt trống đồng đỏ đường kính 80cm

Kích thước: đường kính 80cm đồng vàng thúc nổi theo hao văn của mặt trống đồng đông sơn, đồng dầy 0.7ly

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất(đồng tấm) chạm thúc nổi thỏ công mỹ nghệ

langngheducdong.vn - trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn - trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn - trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn - trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm
langngheducdong.vn – trống đồng đông sơn bằng đồng, mặt trống đồng đỏ, phù điêu trống đồng DK= 80cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...