Mặt Trống đồng Đúc bằng đồng đỏ, Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm, bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng, cung cấp mặt trống đồng, đúc mặt trống

16,500,000

Sản xuất Mặt Trống đồng Đúc, Trống đồng Việt Nam, Trống đồng Đông Sơn, đúc bằng đồng đỏ

Đường kính 100cm trọng lượng khoảng 55kg, mặt trống đúc thủ công mỹ nghệ truyền thống

Bao gồm giá đỡ bằng gỗ. Hoặc treo tường, không cần giá gỗ

Chất liệu: đồng đỏ, giá gỗ tự nhiên

Support

Mô tả

Mặt Trống đồng Đúc bằng đồng đỏ, Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm, bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng, cung cấp mặt trống đồng, đúc mặt trống

Sản xuất Mặt Trống đồng Đúc, Trống đồng Việt Nam, Trống đồng Đông Sơn, đúc bằng đồng đỏ

Đường kính 100cm trọng lượng khoảng 55kg, mặt trống đúc thủ công mỹ nghệ truyền thống

Bao gồm giá đỡ bằng gỗ. Hoặc treo tường, không cần giá gỗ

Chất liệu: đồng đỏ, giá gỗ tự nhiên

langngheducdong.vn - Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn – Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn - Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn – Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn - Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn – Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn - Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm
langngheducdong.vn – Trống đồng Đông Sơn có giá gỗ, mặt trống D=100cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...