mặt trống đồng đông sơn việt nam , trống đồng ngọc lũ gò nổi, giá mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng gò thủ công mỹ nghệ

3,650,000

mặt trống đồng đông sơn việt nam , trống đồng ngọc lũ gò nổi

– Kích thước: Đk 100cm gò đồng thủ công mỹ nghệ

– Chất liệu: đồng vàng nguyên tấm thúc nổi

Nhận đúc đồng, gò đồng, gò thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

mặt trống đồng đông sơn việt nam , trống đồng ngọc lũ gò nổi, giá mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng gò thủ công mỹ nghệ

mặt trống đồng đông sơn việt nam , trống đồng ngọc lũ gò nổi

– Kích thước: Đk 100cm gò đồng thủ công mỹ nghệ

– Chất liệu: đồng vàng nguyên tấm thúc nổi

Nhận đúc đồng, gò đồng, gò thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng D=100cm, mặt trống đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...