Mặt trống đồng Đông Sơn đk 1m, phù điêu trống đồng, mặt trống đồng đỏ dầy 0.8ly, bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng

5,100,000

Mặt trống đồng Đông Sơn DK 1m, phù điêu trống đồng trang trí hội trường phòng họp

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất

Đồng dầy 0.8ly(8dem) trọng lượng khoảng 6.5kg.

Gò nổi phù điêu 3D tinh xảo

Support

Mô tả

Mặt trống đồng Đông Sơn đk 1m, phù điêu trống đồng, mặt trống đồng đỏ dầy 0.8ly, bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng

Mặt trống đồng Đông Sơn DK 1m, phù điêu trống đồng trang trí hội trường phòng họp

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất

Đồng dầy 0.8ly(8dem) trọng lượng khoảng 6.5kg.

Gò nổi phù điêu 3D tinh xảo

langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn - mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn
langngheducdong.vn – mặt trống đồng, mặt trống đồng đỏ, mặt trống đồng đông sơn

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...