Manneken Pis – Chú bé đứng tè – Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng, tượng chú bé đứng tè cao 40cm, tượng đồng trang trí, tượng trang trí bằng đồng

4,800,000

Tượng chú bé đái tè cao 40cm

tượng phỏng theo nguyên mẫu ở brussels, đúc bằng đồng vàng liền khối

Trọng lượng khoảng 6kg.

tượng trang trí phòng khách, tủ kệ, văn phòng,..

Support

Mô tả

Manneken Pis – Chú bé đứng tè – Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng, tượng chú bé đứng tè cao 40cm, tượng đồng trang trí, tượng trang trí bằng đồng

Tượng chú bé đái tè cao 40cm

tượng phỏng theo nguyên mẫu ở brussels, đúc bằng đồng vàng liền khối

Trọng lượng khoảng 6kg.

tượng trang trí phòng khách, tủ kệ, văn phòng,..

langngheducdong.vn - Chú bé đứng tè - Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – Chú bé đứng tè – Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - Chú bé đứng tè - Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – Chú bé đứng tè – Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - Chú bé đứng tè - Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – Chú bé đứng tè – Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - Chú bé đứng tè - Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – Chú bé đứng tè – Biểu tượng của vương quốc Bỉ, tượng trang trí bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...