Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, giá mâm bồng khảm bạc, mâm đồng khảm tam khí, đồ thờ cao cấp, mâm đựng hoa quả

2,500,000

Mâm bồng, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, mâm bày bàn thờ, mâm đồng

Đường kính: 28cm

Chất liệu: Đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ

sản phẩm khảm ttam khí dùng bày hoa quả trưng trên bàn thờ

Support

Mô tả

Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, giá mâm bồng khảm bạc, mâm đồng khảm tam khí, đồ thờ cao cấp, mâm đựng hoa quả

Mâm bồng, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, mâm bày bàn thờ, mâm đồng

Đường kính: 28cm

Chất liệu: Đồng đỏ đúc thủ công mỹ nghệ

sản phẩm khảm ttam khí dùng bày hoa quả trưng trên bàn thờ

langngheducdong.vn - Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng
langngheducdong.vn – Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng
langngheducdong.vn - Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng
langngheducdong.vn – Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng
langngheducdong.vn - Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng
langngheducdong.vn – Mâm bồng, ĐK 28cm, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...