Kiếm đồng phong thủy, kiếm gò đồng, kiếm bằng đồng 60cm, giá bán kiếm phong thủy, giá kiếm đồng, bán kiếm đồng

1,650,000

Kiếm bằng đồng gò có bao kiếm dài 60cm

vỏ kiếm chạm thúc thủ công hoa văn tinh xảo

Lưỡi kiếm bằng inox hoặc bằng đồng

vật phẩm phong thủy bằng đông

Support

Mô tả

Kiếm đồng phong thủy, kiếm gò đồng, kiếm bằng đồng 60cm, giá bán kiếm phong thủy, giá kiếm đồng, bán kiếm đồng

Kiếm bằng đồng gò có bao kiếm dài 60cm

vỏ kiếm chạm thúc thủ công hoa văn tinh xảo

Lưỡi kiếm bằng inox hoặc bằng đồng

vật phẩm phong thủy bằng đông

langngheducdong.vn - Kiếm đồng phong thủy, kiếm gò đồng, kiếm bằng đồng 60cm
langngheducdong.vn – Kiếm đồng phong thủy, kiếm gò đồng, kiếm bằng đồng 60cm
langngheducdong.vn - Kiếm đồng phong thủy, kiếm gò đồng, kiếm bằng đồng 60cm
langngheducdong.vn – Kiếm đồng phong thủy, kiếm gò đồng, kiếm bằng đồng 60cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...