Hoành phi câu đối đồng đỏ nền đen, bán cuốn thư câu đối, giá cuốn thư bằng đồng, cuốn thư 155cm

6,200,000

cuốn thư câu đối đồng: Hiếu Đức Trung Nhân.

Câu đối” Lấy Hiếu Trung trì gia bần vững – Dùng Đức Nhân xử thế lâu dài”

 cuốn thư đồng đỏ Kích thước: 1m55.

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất, đồng dầy 0.6ly thúc nổi.

Support

Mô tả

Hoành phi câu đối đồng đỏ nền đen, bán cuốn thư câu đối, giá cuốn thư bằng đồng, cuốn thư 155cm

Hoành phi, cuốn thư câu đối đồng: Hiếu Đức Trung Nhân.

 cuốn thư đồng đỏ Kích thước: 1m55.

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất, đồng dầy 0.6ly thúc nổi.

Sản phẩm được chế tác trên đồng tấm nhập ngoại nguyên chất, theo phương pháp thủ công mỹ nghệ chạm đồng truyền thống.

langngheducdong.vn - cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn – cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn - cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn – cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn - cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn – cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn - cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ
langngheducdong.vn – cuốn thư đồng đỏ chạm thúc thủ công, cuốn thư trang trí phòng thờ

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...