Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55 dày 0.4ly, giá bộ cuốn thư, bán bộ cuốn thư, cuốn thư đồng đỏ

4,250,000

Bộ cuốn thư mẫu song long chầu nguyệt kích thước 81x155cm.

chất liệu đồng đỏ thúc nổi hoa văn

Đồng dầy 0.4ly nền sơn đen phủ keo trong 2K bảo vệ chống oxi hóa

câu đối dạng máng ốp

Support

Mô tả

Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55 dày 0.4ly, giá bộ cuốn thư, bán bộ cuốn thư, cuốn thư đồng đỏ

Bộ cuốn thư mẫu song long chầu nguyệt kích thước 81x155cm.

chất liệu đồng đỏ thúc nổi hoa văn

Đồng dầy 0.4ly nền sơn đen phủ keo trong 2K bảo vệ chống oxi hóa

câu đối dạng máng ốp

langngheducdong.vn - Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55
langngheducdong.vn – Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55
langngheducdong.vn - Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55
langngheducdong.vn – Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55
langngheducdong.vn - Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55
langngheducdong.vn – Hoành phi câu đối đồng đỏ, Đức Lưu Quang 1m55

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...