Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm, giá bán hồi lô bằng đồng, bán hồ lô, giá hồ lô

410,000

Vật phẩm phong thủy – Hồ lô dơi phúc

Kích thước: cao 14cm, đường kính bầu 6cm

Đúc bằng đồng vàng liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Hoa văn ngũ phúc 5 con dơi ngậm tiền, phía trên nổi 8 quẻ bát quái

Trọng lượng khoảng: 0.4kg

Support

Mô tả

Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm, giá bán hồi lô bằng đồng, bán hồ lô, giá hồ lô

Vật phẩm phong thủy – Hồ lô dơi phúc

Kích thước: cao 14cm, đường kính bầu 6cm

Đúc bằng đồng vàng liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Hoa văn ngũ phúc 5 con dơi ngậm tiền, phía trên nổi 8 quẻ bát quái

Trọng lượng khoảng: 0.4kg

langngheducdong.vn - Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm
langngheducdong.vn – Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm
langngheducdong.vn - Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm
langngheducdong.vn – Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm
langngheducdong.vn - Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm
langngheducdong.vn – Hồ lô phong thủy, hồ lô dơi phúc cao 14cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...