Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm, giá bán hồ lô bằng đồng, bán hồ lô bằng đồng giả cổ

550,000

Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng. mẫu hồ lô bát tiên nhỏ

Kích thước: Cao 18cm. trọng lượng khoảng 0.5kg

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

Support

Mô tả

Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm, giá bán hồ lô bằng đồng, bán hồ lô bằng đồng giả cổ

Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng. mẫu hồ lô bát tiên nhỏ

Kích thước: Cao 18cm. trọng lượng khoảng 0.5kg

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

langngheducdong.vn-Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm
langngheducdong.vn-Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm
langngheducdong.vn-Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm
langngheducdong.vn-Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm
langngheducdong.vn-Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm
langngheducdong.vn-Hồ lô đồng phong thủy, hồ lô bát tiên đồng 18cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...