Hồ lô bát tiên, Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm giả cổ, giá bán hồ lô bát tiên, bán hồ lô bát tiên, hồ lô bát tiên giả cổ

1,380,000

Hồ lô bát tiên, Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm giả cổ

Hồ lô bát tiên quá hải kích thước cao 30cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng tinh xảo
trọng lượng 2,5kg được đúc bằng đồng vàng làm giả cổ xanh rêu.
Chất liệu: Đồng vàng

Support

Mô tả

Hồ lô bát tiên, Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm giả cổ, giá bán hồ lô bát tiên, bán hồ lô bát tiên, hồ lô bát tiên giả cổ

Hồ lô bát tiên, Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm giả cổ

Hồ lô bát tiên quá hải kích thước cao 30cm đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng tinh xảo
trọng lượng 2,5kg được đúc bằng đồng vàng làm giả cổ xanh rêu.
Chất liệu: Đồng vàng

langngheuducdong.vn - Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm
langngheuducdong.vn – Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm
langngheuducdong.vn - Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm
langngheuducdong.vn – Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm
langngheuducdong.vn - Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm
langngheuducdong.vn – Bát Tiên Quá Hải – 8 vị tiên, mẫu hồ lô bát tiên cao 30cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...