Hồ lô bát quái phong thủy bằng đồng cao 18cm, bán hồ lô bằng đồng, giá hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô bằng đồng

550,000

Hồ lô bát quái phong thủy bằng đồng cao 18cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Qui cách: Đúc đồng, hồ lô đúc rỗng hình quả bầu hồ lô.

Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng.

Support

Mô tả

Hồ lô bát quái phong thủy bằng đồng cao 18cm, bán hồ lô bằng đồng, giá hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô bằng đồng

Hồ lô bát quái phong thủy bằng đồng cao 18cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Qui cách: Đúc đồng, hồ lô đúc rỗng hình quả bầu hồ lô.

Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn – holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn - holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn – holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn - holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn – holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn - holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy
langngheducdong.vn – holo đồng, hồ lô bằng đồng, mẫu hồ lô phong thủy

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...