Gương bát quái bằng đồng phong thủy chấn trạch 61cm, gương cầu lõm, gương cầu bằng đồng, gương cầu đồng vàng

7,500,000

Gương bát quái treo cửa cổng nhà, gương cầu lõm.

Kích thước: Đk 61cm, dày 2mm.

Chất liệu: Đồng vàng thúc thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Support

Mô tả

Gương bát quái bằng đồng phong thủy chấn trạch 61cm, gương cầu lõm, gương cầu bằng đồng, gương cầu đồng vàng

Gương bát quái treo cửa cổng nhà, gương cầu lõm.

Kích thước: Đk 61cm, dày 2mm.

Chất liệu: Đồng vàng thúc thủ công mỹ nghệ truyền thống.

– Mặt trước gương bát quái.

Mặt trước được khắc 8 quẻ bát quái và tám phương vị Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn.

Gương cầu lõm hút vượng khí tài lộc.

langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu phong thủy, gương cầu lõm

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...